Policy Brief “Seksueel Welzijn in de context van culturele en religieuze diversiteit”

PolicyBrief_Seksueelwelzijn_CulturalEncounters

De Policy Brief legt uit welke kansen en uitdagingen er zijn in de benadering van gezondheid en seksueel welzijn onder mensen met een Afrikaanse achtergrond, in bijzonder wat betreft de rol die religie daarin speelt. De Policy Brief behandelt drie thema’s

• Van seksuele gezondheid naar seksueel welzijn

• Normativiteit

• Diversiteit en inclusieve zorg

• Polarisatie

Op basisvan deze thema’s wordt een bredere en meer inclusieve benadering van seksueel welzijn toegelicht en worden de volgende aanbevelingen gedaan voor een betere aansluiting bij de religieuze benaderingen van seksueel welzijn

De Policy Brief is gebaseerd op een rapport dat vanaf 18 September ook op deze website toegankelijk is.

Zoek voor een hard-copy contact met het Cultural Encounters Team